Privacyverklaring

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid;

Saskia van Muijlwijk Osteopathie garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.(huisarts, specialist, BIG verpleegkundigen, zorgverzekeraars, landelijke database van onze beroepsgroep en overige BIG zorgverleners)

Osteopaat-saskia.com neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. 


Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 
Hiernaast worden gegevens verzameld over de aandoening waarvoor u bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante co-morbiditeiten.

Contact

Door  het  contact- of aanmeldformulier op de website in te vullen, of mij te mailen ,worden 
de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

www.osteopaat-saskia.com verwerkt persoonsgegevens van haar patiënten om haar diensten aan te bieden. Hiervoor moet osteopaat-saskia.com  in staat zijn een overeenkomst met u te sluiten, uw betaling mogelijk te maken en de dienst aan u te leveren.  

In dit kader verwerkt  osteopaat-saskia.com  de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam;
• Adres;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Notities (optioneel);
• Eventueel betaalgegevens. 

 

Gegevens in uw dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 
Facturen worden 7 jaar bewaard. 

Website:

Wanneer u de website bezoekt wordt er automatisch informatie over u verzameld. Deze informatie wordt gebruikt om uw bezoek aan de website te faciliteren en te beveiligen, de website te verbeteren en voor marketing doeleinden. De verzamelde informatie bestaat uit de volgende gegevens:
• Uw surfgedrag, web gebruik en interactie op de Website;
• Uw internet browser;
• Uw computer operating system;
• Uw Internet protocol address (IP-address).

Deze informatie verzamelen wij door middel van cookies en soortgelijke technologieën. Een cookie een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van een website, waardoor de website de browser, gebruiksvoorkeuren en andere informatie kan herkennen en onthouden. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer of bestanden op uw computer. Als u meer wilt weten over ons gebruik van cookies, raadpleeg dan ons cookie statement.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is dat verwerking noodzakelijk is voor het sluiten en/of het uitvoeren van de overeenkomst met u, danwel voor het gerechtvaardigde belang van osteopaat-saskia.com bij het verkopen van haar diensten. Tenslotte kan het noodzakelijk zijn voor  osteopaat-saskia.com om de gegevens aan derden te verschaffen en/of om de gegevens te verwerken om te voldoen aan op haar rustende wettelijke verplichtingen of verzoeken van bevoegde autoriteiten. In de gevallen die niet onder voornoemde grondslagen vallen zal   osteopaat-saskia.com uw toestemming vragen. 

Op www.osteopaat-saskia.com zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

HEBT U NOG VRAGEN OVER ONS PRIVACYBELEID?

Stuur dan een mail naar [email protected].

Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.
Wij zijn u graag van dienst.

WIJZIGINGEN PRIVACYBELEID

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.


Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google garandeert een adequaat gegevensbeschermingsniveau op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.